Konatkt

Vinarija Coner Coner d.o.o.
Telefon

 +38543269022

Coner d.o.o. Upisano u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem: MBS 010047547, temeljni kapital 100.000,00 kn uplaćen u cijelosti OIB: 09404454257 Žrn: 2484008-1100254768, Raiffeisen bank Austria d.d., poslovnica Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 9 Odgovorna osoba i član uprave: Coner Marijan, kontakt marijan@coner.hr Restoran Vinarija Coner Jabučeta 12, Kapela, 43203
Učitavanje...
Ooops !
Pokrećete web-preglednik koji ne podržavamo u potpunosti. nadogradite za bolji doživljaj.
Naša web-lokacija najbolje funkcionira s Google Chromeom.
Kako nadograditi pretraživač